Cát Nhân Tạo

Thông số kỹ thuật cát nhân tạo

Tiêu chuẩn sản phẩm đầu ra cát nhân tạo
 Sản phẩm cát nhân tạo được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tự động khô hoặc ướt  phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9205-2012 và tiêu chuẩn mỹ ASTM C-33

Cát Nhân Tạo là gì?

Là loại cát được nghiền từ các loại đá trong tự nhiên như đá vôi, đá ong, đá granit, cuội sỏi .. có modul hạt tương đương với cát tự nhiên - Cát Nhân Tạo bảo đảm các yêu cầu về cơ lý, hóa nhằm thay thế một phần cát tự nhiên trong sản xuất bê tông và vữa xây dựng.