Chung Cư Gemek Tower

06/01/2018
Trung tâm thương mai và nhà ở Gemek Tower
Địa điểm: Thiên Đường Bảo Sơn, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội
Chủ đầu tư: Tập Đoàn Gleximco
Nhà thầu: Công ty BDS Mê Công Land

Sử dụng: Dự án sử dụng 100% gạch không nung
 

Tòa nhà Gemek Tower

Địa điểm: Thiên đường Bảo Sơn, Lê Trọng Tấn, Hà Đông
Chủ đầu tư: Tập ĐoànGeleximco
Số lượng cung cấp: Sử dụng 15 triệu viên gạch không nung