Chung cư Golden Field Mỹ Đình

06/01/2018
Chung Cư Golden Field Mỹ Đình
Địa điểm: A2 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Tư Liêm, Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty BDS MBLand
Nhà Thầu: Công ty xây dựng Cotana

Số lượng cung cấp: Sử dụng 60% Gạch Không Nung XMCL
 

 

 

Chung cư Golden Field Mỹ Đình
Địa điểm:
 A2 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Tư Liêm, Hà Nội
Chủ đầu tư: MBland
Nhà thầu: Công ty Cotana
Số lượng cung cấp: Sử dụng 60% Gạch Không Nung XMCL