Chung cư Golden Point Trung Kính

06/01/2018
Chung Cư Golden Point Trung Kính
Địa Điểm:
219 Trung Kính, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ Đầu Tư: Công ty Bắc Hà
Nhà Thầu: Công ty xây dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh
Sử dụng: Dự án dùng 70% gạch không nung XMCL