Chung cư N04B - Ngoại Giao Đoàn

06/01/2018
Tòa nhà công vụ N04
Địa điểm: Khu Ngoại Giao Đoàn, Phạm Văn Đồng, Q. Tây Hồ, Hà Nội
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Xây Dựng Hà Nội
Nhà Thầu: Công ty XD Lạc Hồng, Công ty XD Lanmak
Số lượng cung cấp:  Công trình sử dụng 100% gạch không nung XMCL khối lượng 5 triệu viên QTC
 

Tòa Nhà Công Vụ N04- Ngoại Giao Đoàn

Địa điểm: Khu Ngoại Giao Đoàn, Tây Hồ Tây, TP Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty CP xây dựng Hà Nội
Số lượng cung cấp: Gạch rổng 4 vách (390*200*130), Gạch rổng 3 vách (390*100*130), Gạch đặc