Chung cư New Horizon City

06/01/2018
Chung cư New Horizon City
Địa điểm: Số 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty CP Xây dựn Kỷ thuật Việt Nam - Vinaenco 
Nhà Thầu: Công ty Vinaconex, Công ty XD Phục Hưng Holding

Số lượng cung cấp: Sử dụng 50% gạch xi măng cốt liệu xây tường bao trong
 

NEW HORIZON CITY
Địa điểm: Số 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty CP Xây dụng Kỷ thuật Việt Nam
Số lượng cung cấp: Dùng 10 triệu viên gạch XMCL để xây tường bao ngăn phòng