Chung cư Tứ Hiệp Plaza

06/01/2018
Chung Cư Tứ Hiệp Plaza
Địa chỉ: KĐT Mới Pháp Vân, Q.Thanh Trì, TP. Hà Nội
Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH một thành viên Vinh Hạnh
Nhầ thầu: Công ty Phục Hưng Holding
Sử Dụng: Công trình sử dụng 70% Gạch Không Nung XMCL