D’.LE PONT D’ OR

06/01/2018
Tòa nhà cao cấp D'LE PONT D'OR
Địa điểm: Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Chủ đầu tư: Tập Đoàn Tân Hoàng Minh
Nhà Thầu: Công ty xây dựng số 4 Icon 4

Số lượng cung cấp: Sử dụng 100% Gạch Không Nung XMCL
 

D'LE PONT D'OR
Địa điểm: Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Chủ đầu tư: Tập Đoàn Tân Hoàng Minh
Nhà thầu thi công: Công ty xây dựng số 4 ICON4

Số lượng cung cấp: 10 triệu viên gạch không nung XMCL