Định mức gạch xây và vữa cho một đơn vị xây dựng - Gạch Chỉ

29/03/2018
Để quá trình thi công công trình diễn ra một cách thuận lợi đúng tiến độ, tiết kiệm chi phí, việc xây dựng cần xác định đúng và đủ số lượng gạch chỉ (Gạch xây) và một số vật lieu khác như cát, vôi, vữa, xi măng.... từ đó có sự chuẩn bị hợ p lý, tránh tình trạng thừ, thiếu làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Trong bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp cho đơn vị xây dựng theo quy định tại số 1784/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây Dựng

 

 • Gạch xây, gạch chỉ phải bảo đảm một số điều kiện kỷ thuật bắt buộc như sau. Trừ những trường hợp đặc biệt thì có quy định riêng
 • - Trước khi xây gạch phải được nhúng kỷ qua nước để gạch trở về trạng thái trung tính
 • - Trung bình mạch nằm dày 12mm, mạch đứng dày 10mm, giới hạn của mạch dày 7mm đến 15mm. riêng về gạch xây, mạch dày nhiều nhất không quá 12mm
 • - Không chặt gạch lành ra để xây mà phải dùng gạch vỡ khi cần xây những chổ nhỏ hơn quy cách viên gạch
 • - Các định mức dùng cho một đơn vị xây tường quy định cho các lợi gạch chỉ chó kích thước như sau
 • - Gạch chỉ 220 x 105 x 60 mm;
 •  
 •  
 •  
 •  
 • BẢNG TRA ĐỊNH MỨC GẠCH XÂY VÀ VỮA CHO MỘT ĐƠN VỊ XÂY DỰNG NHƯ SAU