Gạch Không Nung

Gạch không nung là gì?

Gạch không nung hay còn gọi là Gạch Block mà sản phẩm tạo ra không trải qua quá trình nung nóng trong lò hoặc dùng bất kỳ nguồn năng lượng nào khác để tạo ra sản phẩm ở nhiệt độ cao. Theo chủ trương phát triển của nhà nước tới năm 2020 nước ta phải sử dụng 100% vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng dân dụng và công cộng mà Gạch không nung là sản phẩm chiểm tỷ trọng lớn tới 70% trong các loại vật liệu xây không nung.