Hồ sơ năng lực là hồ sơ gì?

16/12/2018
Hồ sơ năng lực là giới thiệu tổng quan, khái quát một cách đầy đủ về lĩnh vực hoạt động, khả năng, năng lực, kinh nghiệm của mỗi doanh nghiệp, nhằm mục đích giúp khách hàng, đối tác hiểu được về mình một cách mạch lạt và rỏ ràng nhất.
 
Hợp tác thành công

Vài trò của hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực thường được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực xây dựng như đấu thầu, chọn thầu nhằm khẳng định được khả năng, năng lực của mình với việc chọn thầu dự án nào đó.
 
Dự án Chung Cư
 

Cấu trúc, bố cục chung của một hồ sơ năng lực cơ bản gồm:

  1. Giới thiệu chung, khái quát về lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp ( Tầm 1 trang A4 là đủ)
  2. Thông tin chung về doanh nghiệp gồm: Tên doanh nghiệp, giấy phép đăng ký kinh doanh, trụ sở, website, các ngành nghề chính, sơ đồ tổ chức, giấy chứng nhận..
  3. Qua trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp
  4. Các giá gì mà doanh nghiệp cam kết mang lại có khách hàng đối tác
  5. Năng lực về tài chính, cơ sở vật chất, máy móc gồm: trang thiết bị máy mọc cùng số lượng, tính năng, công suất máy. Báo cáo tài chính công ty..
  6. Năng lực về con người gồm: danh sách cán bộ nhân viên, trình độ chuyên môn, bằng cấp, chứng chỉ hành nghề..
  7. Năng lực kinh nghiệm thực hiện các dự án, công việc theo lĩnh vực mình hoạt động gồm: Danh sách khách hàng, các dự án đã và đang triển khai, hợp đồng tương tự đã và đang thi công (thông thường che phần giá cả)

 Các bạn đang xây nhà, sủa nhà, sơn nhà xin vui long tham khảo tại Sơn Sửa Nhà