KCS là làm gì?

16/12/2018
KCS là bộ phận (phòng ban) phụ trách việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa theo quy trình chẩn mực của một doanh nghiệp


KCS là gì?

KCS viết tắt là Kiểm tra (K)- Chất lượng (C) - Sản Phẩm (S) kiểm tra việc tuân thủ quy trình, công nghệ, kỹ thuật và chất lượng hàng hóa trước khi đưa ra thị trường. Những sản phẩm không bảo đảm đúng tiêu chuẩn có thể đưa vào tái chế lại hoặc đưa vào danh mục hàng hóa kém chất lượng bán ra thị trường với giá rẻ hơn.
 

Nhân viên KCS làm gì?

Là nhân viên kiểm tra, kiểm soát việc bảo đảm các quy trình về sản xuất, quy trình về công nghệ kỹ thuật và chất lượng sản phẩm hàng hóa.
  1. Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập và xuất của doanh nghiệp
  2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm đưa ra các tiêu chỉ đánh giá sản phẩm, xửa lý các sự cố, nguyên nhân..
  3. Lập và thống kế phân tích các nguyên liệu đầu vào
  4. Theo dõi các lô hàng khi ra khỏi công ty bảo đảm đúng yêu cầu của khách hàng
  5. Hiểu rỏ quy trình sản xuất và nguồn gốc nguyên vật liệu nhập vào
  6. Được quyền lấp biên bản đối với cá nhân, tập thể vi phạm quy trình sản xuất ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm hàng hóa.

KCS có thể hiểu là một QC

QC là gì?

QC cụm từ viết tắt Quality Control là những công việc liên quan đến việc kiểm tra, kiểm soát đánh giá chất lượng của sản phẩm hàng hóa. QC là kiểm tra chất lượng sản phẩm để bảo đảm chất lượng sản phẩm sản xuất ra đủ tiêu chuẩn trước khi đưa ra thị trường.
 
Tam khảo sơn sửa nhà tại Nam An