CÔNG TY CP ĐT GẠCH VIỆT
Địa chỉ: Trung Văn, Nam Tư Liên, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.66 58.53.58