Nhà ở Xã Hội The Vesta Phú Lãm

06/01/2018
Nhà ở Xã Hội The Vesta Phú Lãm
Địa chỉ: QL 21B, Phú Lãm, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Chủ Đầu Tư: Công ty Bất động sản Hải Phát
Nhà Thầu: Công ty XD Techco Hải Phát
Sử Dụng: Dự Án sử dụng 70% Gạch Không Nung XMCL