Phương pháp thí nghiệm chỉ tiêu thấm nước của gạch Block xây tường

20/03/2018
Bằng phương pháp thử này cho chúng ta biết được chỉ tiêu thấm nước của gạch không nung xi măng cốt liệu, nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm khi đưa vào vào sử dụng ở công trình.
 
 • 1. Nguyên vật liệu sản xuất:
 • 1.1. Vật liệu chính: Mạc đá sạch
 • 1.2. Cốt liệu liên kết: Xi măng
 • 2. Thông số kỹ thuật kiểm tra:
 • 2.1. Mẫu thử được kiểm tra có chiều dày thành vách lớn hơn 18mm
 • 2.2. Công bố tốc độ thấm nước qua mẫu thử:
 •                               Độ thấm nước: < 1,8 ml/cm2/h
 • 2.3. Ý nghĩa của chỉ tiêu độ thấm nước:
 •  - Cốt liệu của gạch kín khít, đặc chắc, không bị thấm xuyên nước
 •  - Gạch có khả năng chống thấm cao, thích hợp xây nhà ở dân dụng, công trình,…
 •  
 • 3. Phương pháp kiểm tra:
 • Kiểm tra theo phương pháp thử nghiệm theo Mục 5.3.3, TCVN 6477:2016. Đổ nước vào một mặt mẫu thử (thành vách) được đặt trong nước, xác định thể tích nước thấm qua mẫu trong một đơn vị thời gian và diện tích mẫu thử
 • 3.1.1. Thiết bị
 • Thiết bị thử độ thấm nước (Hình 1) được chế tạo bằng tôn tráng kẽm hoặc đồng lá. Các mối hàn và các bu lông chốt phải đủ chắc để nước không rò ra ngoài. Ống đo nước có đường kính từ (35 ÷ 45) mm và có vạch chia độ chính xác tới 2 ml.
 • 3.1.2. Chuẩn bị mẫu
 • Số lượng mẫu thử là 3 viên gạch nguyên và mặt thử của mẫu là mặt ngoài của tường khi xây. Dùng hồ xi măng trải một lớp rộng (15 ± 3) mm, dày (2 ±  1) mm theo các cạnh mẫu thử. Lấy miếng kính để là phẳng hồ xi măng.
 • Sau khi trát, mẫu thử được để trong phòng thí nghiệm không ít hơn 3 h.
 • Ngâm mẫu vào nước sạch (24 ±  2) h. Các viên phải cách nhau và cách thành bể không ít hơn 50 mm. Mặt nước cao hơn mặt mẫu thử không ít hơn 20 mm.
 
 • 1 -  Khay nước
 • 4 - Đệm cao su
 • 2 - Mẫu thử
 • 5 - Phễu nước
 • 3 - Bu lông hãm
 • 6 - Ống đo nước
 •  
 • 3.1.3. Cách tiến hành
 • Vớt mẫu ra và đo phần diện tích tiếp xúc với mặt thấm nước.
 • Cặp chặt thiết bị vào mẫu thử (Hình 1) và kiểm tra sự rò rỉ của nước ở các điểm tiếp xúc. Nếu còn rò rỉ, phải xử lý lại.
 • Đặt mẫu thử vào nước sao cho bề mặt mẫu thử cao hơn mặt nước (10 ± 2) mm.
 • Đổ nước vào ống chia độ đến mức cao hơn mặt mẫu thử (250 ± 2) mm.
 • Sau (120 ± 5) min, đo thể tích nước thấm qua mẫu trong ống chia độ.
 • 3.1.4. Đánh giá kết quả
 • Độ thấm nước (H) được tính bằng ml/m2.h, theo công thức:
 • trong đó:
 • V thể tích nước thấm qua mẫu, tính bằng ml;
 • S diện tích mặt mẫu tiếp xúc với nước, tính bằng m2;
 • T thời gian nước thấm qua, tính bằng h.
 • Kết quả độ thấm nước là giá trị trung bình cộng của 3 mẫu thử, chính xác tới 1 ml/m2.h.
 •  
   
 

 •