Vì sao nhà nước khuyến khích sử dụng gạch không nung?

31/01/2018
Ngày 28/11/2012, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2012/TT-BXD (Thông tư 09) về việc Quy định sử dụng vật liệu không nung (VLKN) trong các công trình xây dựng. Theo đó, các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước bắt buộc phải sử dụng VLXDKN theo lộ trình. 
Tại các đô thị loại 3 trở lên phải sử dụng 100% VLKN kể từ ngày 15/1/2013. ​
Tại các khu vực còn lại phải sử dụng tối thiểu 50% VLKN kể từ ngày có hiệu lực đến hết năm 2015, sau năm 2015 phải sử dụng 100%.

 

Gạch không nung xi măng cốt liệu

Mới đây bộ xây dựng ban hành thông tư  13/2017/TT-BXD   quy định tăng cường sử dụng gạch không nung cụ thể từ năm 2018 bặt buộc các công trình sử dụng vốn ngân sách ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh phải sử dụng 100% vật liệu không nung, Các công trình từ 9 tầng trở lên bắt buộc dùng tối thiểu 80% vật liệu không nung, các địa phương khác được quy định cụ thể tại Thông tư 13/2017/TT-BXD

Theo chủ trương của Chính phủ và yêu cầu của Quốc Tế ,để hạn chế khí thải CO2 tạo hiệu ứng nhà kính, làm khí hậu nóng lên toàn cầu. Nước ta cũng tham gia chung tay cùng cộng đồng Quốc tế giảm lượng khí thảy CO2, bằng cách giảm thiểu các ngành công nghiệp tốn hao năng lượng, thải nhiều khí CO2 và ô nhiểm môi trường. Chủ trương đó là một việc làm đúng đắn hợp lòng dân và dư luận Quốc Tế. Tuy nhiên điều nầy cũng sẽ đem đến nhiều phiền toái và hệ luỵ liên quan đến chất lượng, giá thành sản xuất. Các nhà sản xuất phải thay đổi công nghệ làm sao giảm giá thành sản phẩm hoặc bằng với giá thành sản phẩm cần được thay thế mà chất lượng phải tăng cao hoặc tương đương với sản phẩm truyền thống. Xu hướng là không thay đổi phải sản xuất sạch hơn,xanh hơn thân thiện với môi trường hơn,để bảo vệ sức khoẻ công đồng. 

 
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta!!!
 
Đồng thời tăng cường sử dụng vật liệu không nung sẽ giảm thiểu tài nguyên đất nông nghiệp,  hàng năm nước ta tiêu tốn hàng triệu Heta đất nông nghiệp cho việc sản xuất gạch tuynel, gây nguy cơ mất an toàn lương thực. Vì vậy Phát triển vật liệu không nung bảo đảm được tính phát triển bền vững của nước ta nói riềng và toàn thế giới nói chung.