Xây dựng

KCS là làm gì?

KCS là bộ phận (phòng ban) phụ trách việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa theo quy trình chẩn mực của một doanh nghiệp

Hồ sơ năng lực là hồ sơ gì?

Hồ sơ năng lực là giới thiệu tổng quan, khái quát một cách đầy đủ về lĩnh vực hoạt động, khả năng, năng lực, kinh nghiệm của mỗi doanh nghiệp, nhằm mục đích giúp khách hàng, đối tác hiểu được về mình một cách mạch lạt và rỏ ràng nhất.

Hồ sơ hoàn công là loại hồ sơ gì?

Theo nghị định 209/2004/ĐN-CP của chính phủ ban hành năm 2004, theo đó chủ đầu tư có trách nhiệm tập hợp, thông kê, kiểm tra các tài liệu liên quan đến từng giai đoạn của công trình xây dựng gồm: Nghiệm thu xây thô, nghiệm thu phần thiết bị, nghiệm thu hoàn từng hạng mục xây dựng và cả công trình.

Định mức gạch xây tường và vữa cho đơn vị xây dựng – Gạch Ống

Nhằm mục đính tiết kiệm chi phí và đem lại hiệu quả tốt nhất cho các công trình thi công, bạn cần phải tính toán một cách chính xác số lượng gạch và vôi vữa cần sử dụng, từ đó đưa ra quyết định hợp lý và chuẩn bị đầy đủ tránh tình trạng thiếu hụt hoặc thừa thải gây gián đoạn quá trình xây dựng và lảng phí nguyên vật liệu.

Định mức gạch xây tường và vữa cho đơn vị xây dựng – Gạch thẻ

Nhằm mục đính tiết kiệm chi phí và đem lại hiệu quả tốt nhất cho các công trình thi công, bạn cần phải tính toán một cách chính xác số lượng gạch xây và vôi vữa cần sử dụng, từ đó đưa ra quyết định hợp lý và chuẩn bị đầy đủ tránh tình trạng thiếu hụt hoặc thừa thải gây gián đoạn quá trình xây dựng và lảng phí nguyên vật liệu.