Xây dựng

Định mức gạch xây và vữa cho một đơn vị xây dựng - Gạch Chỉ

Để quá trình thi công công trình diễn ra một cách thuận lợi đúng tiến độ, tiết kiệm chi phí, việc xây dựng cần xác định đúng và đủ số lượng gạch chỉ (Gạch xây) và một số vật lieu khác như cát, vôi, vữa, xi măng.... từ đó có sự chuẩn bị hợ p lý, tránh tình trạng thừ, thiếu làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Trong bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp cho đơn vị xây dựng theo quy định tại số 1784/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây Dựng